• Have you any question?
  • Phone/Fax: 52/ 347426
  • Mobil: 06/ 20-9-377-286
  • info@drmileszbioproducts.hu

ÁSZF

Dr. Milesz Bioproducts Webáruház Általános Szerződési Feltételek, (továbbiakban ÁSZF)
 

I. Szerződési Feltételek alapfogalmai

1) Eladó adatai
a) A Dr. Milesz Bioproducts Webáruházban található termékeket a Dr. Milesz Bioproducts Kft. (Dr. Milesz Bioproducts Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), továbbiakban eladó forgalmazza.

b) Az eladó részletes adatai és elérhetőségei:

Cégnév: Dr. Milesz Bioproducts Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 43/b. fsz. 5.
Iroda:  4025 Debrecen, Piac u. 43/b. fsz. 5.
Cégjegyzékszám: 09-09-006906
Bejegyző cégbíróság:  Hajdú-Bihar megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám:  11908854-2-09
Képviseli:  Bús Anikó ügyvezető igazgató
Telefon:  00 36 52 418-881; (hétfőtől péntekig: 8-16 óráig;
Fax:  00 36 52 347-426
E-mail cím:  info@drmileszbioproducts.hu
Web cím:  www.drmileszbioproducts.hu
Bankszámlaszám:  11738008-20207261(OTP Bank)

2) Az eladó csomagküldő és internetes kereskedelmi tevékenységre való jogosultsága
Kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba vevő hatóság: Debrecen Város Önkormányzata, Nyilvántartási szám: 96/2011.

3) Vásárló vagy megrendelő
Aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Dr. Milesz Bioproducts Kft internetes felületén formanyomtatványt tölt ki és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.
4) Szállító adatai:
a) TNT Express Hungary Kft. (továbbiakban : TNT Kft)
b) A TNT Kft áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, amelyeket részletesen jelen szerződés VII.1)a) pontja tartalmaz, vagy megtekinthető, a Dr. Milesz Bioproducts Kft. webáruház Szállítási feltételek gombja mögött, vagy a Vásárlási Tájékoztatónkban is.II. Szerződés célja:


Eladó, jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Dr. Milesz Bioproducts Webáruház termékei vásárlásával kapcsolatos feltételeket, az Eladó és Vásárló jogait, kötelezettségeit, és egyéb a webáruházzal összefüggő lényeges körülményeket.
Az ÁSZF az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak.
1) Az ÁSZF közzététele
a) Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház árui, szolgáltatásai igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut megrendel, vásárol.
b) Jelen ÁSZF a vásárlóknak a Dr. Milesz Bioproducts webáruházban való teljes körű tájékoztatását szolgálja, amelyet vásárlónak lehetősége van kinyomtatni.
c) A megrendelés megkezdésére akkor nyílik vásárlónak módja, amikor megismerte, és elfogadta jelen Általános Szerződési Feltételeket.
2) Az ÁSZF nyelve, közzététele, területi hatálya
a) A szerződés nyelve magyar.
b) Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor értesítés nélkül, egyoldalúan módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy Eladó azt módosítja.
c) A Dr. Milesz Bioproducts webáruház által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Eladó azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el ezen szállítási feltételekkel. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő vásárlás, egyedi egyeztetés után lehetséges, mely egyeztetés a megrendelést követően e-mailben történik.III. A termékek jellemzői

1) A termékek megnevezéseit, a Termékeink termékcsoportok szerinti rendezett oldalain, az adott árucikkre vonatkozó konkrét weboldal tartalmazza. Az adatok tájékoztató jellegűek.
2) Eladó webáruházában saját előállítású étrend-kiegészítő készítményeit, vagy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékeit , illetve kozmetikumait árusítja, amelyek közül az étrend-kiegészítő készítmények, termékek illetve a kozmetikumok OÉTI (Országos Élelmezéstudományi Intézet) regisztrációjával , a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek pedig OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) engedéllyel rendelkeznek.
3) A termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.IV. Szerződés létrejötte, módosítása

1) Általános Jellemzők
A Szerződés az Eladó internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 5 és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.
A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak nem minősül, melyet az Eladó nem iktat, és nem tárolja adatbázisában, tehát későbbiekben visszakeresésre nincs lehetőség, valamint más magatartási kódexre nem utal.
2) A webáruházban való vásárlás feltétele a webáruházban való vásárláshoz szükséges szállítási adatok megadása. Az áruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkről, nyújtott szolgáltatásainkról, és azok árairól.
3) A formanyomtatvány kitöltése során a rendeléshez rögzített személyes és szállítási adatokat a szerződés elfogadása előtt újra áttekintheti, amellyel az esetleges adatbeviteli hibák módosítására is lehetősége nyílik.
4) Formanyomtatvány:
a) Számlázási név
b) Számlázási cím, amelyre cégünk a számlát kiállítja
c) Megrendelő érvényes magyarországi mobiltelefonszáma
d) Számlázással összefüggő kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel, számlázási névvel,
e) Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
f) Szállítással összefüggő kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.
g) Szállítással összefüggő, a megrendelő egyéb információ közlése.
Az eladót, a vásárló által tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

V. Megrendelés

1) A TERMÉKEINK/WEBÁRUHÁZ gomb, menüpontból indított vásárlás szolgál a vásárlás megkezdésére, a termékek kiválasztására. A vásárló folyamatosan tájékozódhat kosarának részletes tartalmáról és annak aktuális értékéről. Minden termék, amelyet Vásárló a kosárba helyezett, további lehetőségek eldöntéséig ott marad. Vásárló dönthet törlés, módosítás vagy megrendelés mellett. A Kosár tartalma így bármikor ellenőrizhető, módosítható, vagy megrendelhető.
2) A megrendelés jóváhagyása előtt, Vásárló tájékozódhat a végleges számla összegről, amely tartalmazza a szállítási költséget. Vásárlónak a szállítási költség kalkulációhoz szükséges megadnia a tervezett fizetési módot is. (Utánvétes, átutalásos fizetés, mivel a szállítási költség különböző lehet a fizetés módjától függően).
3) Vásárlónak lehetősége van a megrendelése ellenőrzésére, a bevitt adatokat, azok összesített összegét, szállítási költséggel növelt értékét. Ekkor még lehetősége van a vásárlónak az adatbeviteli hibák javítására.
4) A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.
5) Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valótlansága biztosan, vagy nagy valószínűséggel megállapítható vagy a beérkezett adatok értelmezhetetlenek, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
6) A Megrendelések feldolgozása Eladónál munkanapokon 8-16 óráig történik. A megrendelések feldolgozása nem érinti a megrendelések leadását, ugyanis a megjelölt időponton kívüli megrendelések feldolgozása az azt követő munkanapon feldolgozásra kerül.
7) A megrendelt termékekre vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a visszaigazolás a vásárló számára hozzáférhetővé válik. Eladó, a megrendelés beérkezését követően a webáruház szoftvere értesítést küld a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége, vagy a spam szűrők beállítása. Az ebből eredő visszaigazolás hiányáért Eladó felelősséget nem vállal.
8) Vásárlónak a megrendelés teljesítésének megkezdéséig - csomagküldő futár részére történő átadásig - lehetősége van a megrendelése visszavonására elektronikus úton a info@drmileszbioproducts.hu online címen, vagy a székhely szerinti telefonon.
9) A megrendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezután a rendelés visszavonására vonatkozó igényt, Eladó a következő irányelvek alapján fogadja el, vagy utasítja vissza:
a) Utánvéttel történő fizetés esetén, az áru csomagküldő futár részére való átadásáig a megrendelés visszavonása lehetséges.
b) A megrendelt tételek csomagküldő futárszolgálatnak való átadását követően az Eladónak nincs lehetősége a megrendelés törlésére. Ebben az esetben Vásárló érvényesítheti az Elállásra vonatkozó jogait. Lásd VIII. pontban.VI. Fizetési Feltételek

1) A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét teljesítheti:
a) Csomagküldő futárnak az áru átvételekor készpénzben utánvét formájában.
b) A Dr. Milesz Bioproducts Kft bankszámlájára való előre fizetéssel (közvetlen átutalással). Az átutalás közleményében tüntesse fel az Eladótól kapott Megrendelési számot.
2) Az Eladó a vásárlásról számlát ad.
3) Abban a nem várt esetben, ha a megrendelt termékek egy része nincs raktáron, úgy Eladó nem teljesíti a rendelkezésre álló részt, a teljes megrendelt tételek rendelkezésre állásáig. Eladó a raktárkészlet hiányáról e-mailben értesíti vásárlót, a teljesítés várható idejének megjelölésével együtt.
4) A megrendelések csomagküldő általi kiszállításakor, utánvéttel történő fizetés esetén, a csomagszállító részteljesítést nem fogadhat el.
5) A Vásárló köteles a webáruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, az Eladó által küldött számlán, a feltüntetett vételárat - amely a termékek szállítási költségét is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő csomagszállító futárnak, vagy átutalással kifizetni.
6) A vételár a termék mellett feltüntetett ár, vagyis az árucikk - 27% (huszonhét százalék) általános forgalmi adót is tartalmazó - ára. A vételár már tartalmazza a csomagolás költségeit is, de nem tartalmazza a házhozszállítás díját. A szállítás díját a megrendelésen, és a megrendelő által elküldött, Eladó által befogadott végső Megrendelésen is külön soron tünteti fel Eladó.
7) A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a megrendelt tételek átvételét vásárló megtagadja, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelő időközben leadott rendeléseit érvénytelenítse, de minimálisan előre fizetést kössön ki ezek esetében.
8) A Dr. Milesz Bioproducts webáruházból megrendelhető termékek árai és a szállítási költségek változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát, szállítási költségeit nem befolyásolja.VII. Szállítási Feltételek

1) A szállítási költség a vásárlót terheli. Ennek összegét a megrendelés során, annak véglegesítése és elküldése előtt már pontosan megismeri a vásárló.

a) Szállítási díjak
Előre fizetés esetén (átutalás, bankkártyás fizetés): bruttó 1 220 Ft
Utánvéttel történő fizetés esetén: bruttó 1 524 Ft
Bruttó 15 000 Ft termékérték fölött, fizetés módjától függetlenül: ingyenes

2) Az árut a megrendelést követően a csomagküldő futárral kézbesítjük minden esetben. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben a csomagküldő futár az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy, illetve sikertelen kézbesítés esetén a csomagküldő a megjelölt időpontban újból megkísérli a kiszállítást, vagy egyeztethet a kiszállítás alkalmas időpontjáról. A csomagküldő futár nem kötelezhető időpont egyeztetésre. Az át nem vett csomagokat a csomagküldő visszaszállítja Eladó részére, és a szállítási költségét az Eladó a Megrendelőre terheli. A visszaküldött csomag újra küldését kizárólag a csomag és szállítási díj ellenértékének előre történő átutalása esetén áll Eladó módjában ismételten elindítani, ismételt szállítási költségen.
3) Az áru átvételekor csomagküldő futár átvételi bizonylatot készít, amelyet Eladó az eladás bizonylatai részeként tárol. Bankkártyás fizetési mód esetén, a fizetéssel kapcsolatos reklamáció felmerülte esetén, Eladó kötelessége az átvételi bizonylatot, a Bankkártyát kezelő pénzintézet számára, annak kérésére átadni. Az átvételi bizonylat tartalmazza az alábbiakat:
a) Átvevő neve, aláírása
b) Átvétel helyszíne,
c) Átvétel időpontja

4) A jóváhagyott, teljesítésre átadott megrendeléseket (ld. V. 7. pontban) az Eladó a következő naptól számított 2-5 munkanapon belül vállalja csomagküldő futár igénybevételével kézbesíteni.
5) Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a vevővel e-mail vagy telefon útján a további egyeztetés érdekében. Ennek sikertelensége esetén a megrendelést az Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.
6) Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli.
7) Eladó akciós jelleggel, meghatározott időszakokban eltekinthet a szállítási költség megrendelőre való terhelésétől. Erről minden esetben a megrendelés leadásakor tájékozódhat, az akció időtartamára vonatkozó megjelöléssel együtt.
8) Eladó hétvégén és ünnepnapokon sem megrendelés teljesítést, illetve szállítást sem végez, vagyis zárva tart.
9) Vásárló a terméket tartalmazó csomag átvételekor a csomagoláson látható nyilvánvaló sérülések esetén kérheti jegyzőkönyv felvételét a csomagküldő futártól. A szállításból eredő reklamációkat jegyzőkönyv hiányában Eladó nem tud elfogadni.VIII. Elállás joga

1) Az elállás joga Vásárlót a 17/1999. (II.5) Kormányrendelet 4 – 5 §-a a távollevők között kötött szerződésekről értelmében illeti meg, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII törvény figyelembevételével.
2) A vásárló a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási joggal való élést Vásárló megteheti Eladó elérhetőségein, írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi Eladó figyelembe (ajánlott küldeményként), telefonon történő jelzés esetén a hívás beérkezése időpontját, e-mailen érkező levél esetében az elküldés időpontját.
3) Vásárló elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig amikor a szerződést megkötötte. (szolgáltatásnak minősül a termék házhoz szállítása)
4) A visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.
5) Elállás esetén Eladó jogosan igényt tarthat a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítésére.
6) A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, mely természetével fogva (higiéniai és egészségügyi okból) nem szolgáltatható vissza, ha a fogyasztó a csomagolásból már felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte. Eladó a megrendelt termékeket csak bontatlan állapotban veszi vissza, a termékek étrend-kiegészítő vagy élelmiszer jellegére tekintettel. Ellenkező esetben Eladó nem kötelezhető a termék vételárának visszatérítésére. (ld. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján, „Hasznos tudnivalók az interneten történő vásárláshoz" Étrend-kiegészítőkre vonatkozó tájékoztatója)
7) A vitás esetek elkerülése érdekében a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról Eladó fényképfelvételt készít.
8) A termék visszaküldéséről a Vásárló köteles gondoskodni. A Vásárló által portósan visszaküldött csomagot Eladó nem vesz át.
9) Eladó vállalja, hogy a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A visszatérítés a szállítási díjakra nem vonatkozik.

 

IX. Termékszavatosság, jótállás

1) A termékre az Eladó szavatosságot vállal.
2) Eladó a terméken feltüntetett szavatossági időn belül garantálja a termék minőségét. A termék vonatkozásában, azok szállítás közbeni, bontatlan kupak mellett történő termék kifolyása, illetve felbontás után más érzékszervvel tapasztalható minőség romlása esetén, a szavatossági idő lejárta előtt, Eladó vállalja a termék kicserélését saját költségén.
3) Szavatossági idő: Ameddig a szavatosság érvényes. Eladó termékeinek szavatossági ideje egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó, ami a dobozon, vagy a csomagoláson olvasható, de nem kevesebb mit 3 hónap a szállítás időpontjától. (Ettől kevesebb csak az akciós termékeknél lehet, ahol a szavatossági idő lejártáig legalább 30 napnak kell lennie 1 kúra lefolytatásához.)
4) Eladó a szavatossági idő lejártát követően csak és kizárólag erre való hivatkozással a termékek visszavételére nem köteles.
5) Eladó jótáll azért, hogy az általa vagy szállítója által szállított Termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan gyártási, kivitelezési hibáktól, amelyek az Eladó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek.
6) Szavatossággal Eladó arra vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket kapott Vásárló, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.
7) Reklamációval kapcsolatban Vásárló az Eladó bármely elérhetőségén jelezheti problémáját a megadott e-mail címen, vagy a székhely szerinti postacímre elküldött postai levélben, vagy telefonon.
8) Egyébiránt az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

X. Felelősségkorlátozás

1) A Dr. Milesz Bioproducts webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét, elfogadását. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről.
2) A webáruház nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan, :
a) A Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
b) Adatok bárki által történő megváltoztatásából,
c) Az információtovábbítási késedelemből adódó,
d) Vírusok okozta, - vírustámadásból
e) Szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
f) Vonal vagy rendszerhibából adódóan keletkező károkért.
3) Vásárló által hozott egészségügyi, üzleti és egyéb döntések meghozatala előtt konzultáljon orvosával, gyógyszerészével, a webáruház és honlap oldalain található tanácsok felhasználása kizárólag Vásárló felelősségére és kockázatára történik.
4) Eladó nem vállal felelősséget a Megrendelő, vásárló által a termék csomagolásán feltüntetett adagolási javaslattól eltérő mennyiség bevétele esetén.XI. Adatkezelés

1) A Dr. Milesz Bioproducts Webáruház használata során a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Dr. Milesz Bioproducts Kft. bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve alvállalkozója. (megrendelés kézbesítéséhez csomagküldő futár, postai szolgáltató).
2) A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Dr. Milesz Bioproducts Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
3) A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vásárló nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngésző beállításában. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan file, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Dr. Milesz Bioproducts Webáruház a megrendelés teljesítéséhez használja fel.
4) Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
5) Vásárló adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a Dr. Milesz Bioproducts webáruház, illetve Dr. Milesz Bioproducts Kft elérhetőségein.

 

XII. Vásárló, megrendelő nyilatkozata

1) A Dr. Milesz Bioproducts webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja jelen Általános Szerződési feltételeket, és adatkezelési elveit.XIII. Záró rendelkezések

1) A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi kapcsolódó jogszabályok az irányadóak:
a) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
b) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény - kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény
c) A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
d) Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet
e) A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
f) A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet
g) Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény
h) Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII törvény
i) Az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 90/2003. (VII.30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet
j) Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004.(II.26.)FVM-ESZCsM-GKM együttes rendelet
2) Jelen Általános Szerződési feltételek dokumentum nyomtatható változatának megtekintése és letöltésének lehetősége biztosított.
3) Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.